Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2010, No.1

 

 

 

Важнији пројекти

Навешћемо само неке од пројеката које смо урадили и за које мислимо да могу да буду интересантни за посетиоца:

 

 

У току

Студија гасификације широке потрошње у десет градова у Србији

Хармонизација легислативе и техничке регулативе у гасном сектору земаља југоисточне Европе

Завршен

Оправданост увођења природног гаса у јавни саобраћај Новог Сада

Студија и идејни пројекат оправданости гасификације града Пожаревца и подручја Стига и Кучева

Могућности примене природног гаса у саобраћају у Србији – Студија