Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаМеђународна сарадња


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Међународна сарадња

Удружење за гас је члан Међународне Гасне Уније (IGU) са којом је обновила сарадњу 1993. године. Међународна Гасна Унија сарадњу са удружењима за гас, својим чланицама, остварује сарадњу преко Радних и Програмских комитета. Чланови Радних (WOC - Working Committees) и Програмских (PGC – Programme Committees ) комитета бирају се за период између две Светске конференције које организује Међународна Гасна Унија. За делегате у Радне и Програмске комитете изабрани су следећи чланови Удружења за гас:

 

Комитет за експлоатацију и производњу гаса WOC 1:

Бранислав Томовић

дипл.руд.инж.
АД
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: tomovic.b@nis-naftagas.co.yu

 

Комитет за експлоатацију и производњу гаса WOC 1:


 

Комитет за складиштење гаса WOC 2:

Небојша Лемајић

дипл.руд.инж.
АД
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: nebojsa.lemajic@nis.yu

 

Комитет за складиштење гаса WOC 2:

Срђан Костовић
Ј.П.
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: kostovic@nis-gas.com

 

Комитет за транспорт гаса WOC 3:

Бојан Каћански

дипл.маш.инж.
Ј.П. СРБИЈАГАС
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: bojan.kacanski@srbijagas.com

 

Комитет за дистрибуцију гаса WOC 4:

Драган Вучур

дипл.маш.инж.

 

Комитет за дистрибуцију гаса WOC 4:

Божидар Мијовић
Ј.П.
Нови Београд, Ауто пут 11
E-mail: bozzo@energogas.co.yu

 

Комитет за коришћење гаса WOC 5:

Београд, Народног фронта 12
E-mail: partneri@verat.net

 

Комитет за коришћење гаса WOC 5:

Јовица Будимир
Ј.П.
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: budajov@nis-gas.com

 

Програмски комитет за стратегију, економију и регулацију PGC-B:

Александар Попадић
Ј.П.
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: sasapopa@nis-gas.com

 

Програмски комитет за развој тржишта гаса PGC-C:

Срђан Бошњаковић

дипл.маш.инж.
А.Д.
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: sbosnak@nis-gas.com

 

Програмски комитет за коришћење течног природног гаса PGC-D:

Живојин Кнежевић

дипл.маш.инж.
Истрабенз плини
Београд, Булевар Деспота Стефана 12
E-mail: zivojin.knezevic@eunet.rs