Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЦиљеви


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Циљеви

Удружење опредељује своје основне циљеве:

  • Да својим члановима обезбеди проширење стручних и научних знања, размену информација, исказивање и одговарајућу валоризацију знања и утицања на образовни, друштвено-економски, привредни и научно-технолошки развој земље,  • Да својим члановима обезбеди правовремено неопходне стручне, научне, технолошке и пословне информације, са којима располаже, ради њиховог укључивања и ангажовања у Удружењу,  • Да иницира и предлаже надлежним државним органима и организацијама решавање појединих питања из области гасне привреде ( посебно законску регулативу, стандарде, проблеме квалитета, мере и сл.) и заштите животне средине,  • Да укупним радом и деловањем доприноси успешнијем и ефикаснијем истраживању, одржавању, пројектовању, изградњи и експлоатацији односно организацији одржавања, пројектовања и изградњи гасних инсталација уређаја, постројења и објеката, комплексном коришћењу и одржавању гасне опреме и постројења и да подстиче и промовише развој и производњу гасних уређаја, опреме, инсталација и објеката,  • Оснивање истраживачких лабораторија и лабораторија за тестирање са обезбеђивањем прописаних акредитација.