?
    ?border="0"

 ><

-

2020, No.2

 

 

 

2020, No.21.PROGRAMI STALNOG USAVRŠAVANJA NA RUDARSKO-GEOLOŠKOM FAKULTETU- PROIZVODNJE I KORIŠĆENJA KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA Dejan Ivezić, Marija Živković, Aleksandar Madžarević, Predrag Jovančić, Dušan Danilović, Milica Ivić Univerzitet u Beogradu Rudarsko-geološki fakultet 2.PRIRODNI GAS I EFIKASNOST NjEGOVOG KORIŠĆENjA DOPRINOS ODRŽIVOM RAZVOJU ENERGETIKE SRBIJE Dr Vojislav Vuletić, Udruženje za gas, Beograd, prof. dr. Nenad Đajić, Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd 3.RACIONALNOST I EKONOMIČNOST U GASNOJ TEHNICI U FUNKCIJI NOVIH GEOPOLITIČKIH TOKOVA Prof. dr Sofija Adžić, Ekonomski fakultet Subotica


2020, No.11.PREGLED ZAKONSKE I TEHNIČKE REGULATIVE U OBLASTI ODORIZACIJE PRIRODNOG GASA I TRENUTNO STANJE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU Dr Dušan Uzelac, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dipl. inž. Adam Lončarević, DOO OD-JU, Irig 2.AKTUELNO IZ PROJEKTA HARMONIZACIJA TEHNIČKE REGULATIVE ZA GASNI SEKTOR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE Aida Bučo-Smajić, DVGW Njemačko stručno udruženje za gas i vodu, predstavništvo Sarajevo 3.POVEĆANJE BROJA VOZILA NA GAS- INTERES DRŽAVE? dr Milan Milovanović, naučni savetnik saradnik Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu


2019, No.21.ӎ Č ȣ ȣ . oja ETȎ, , o. . ea AJȎ, , 2.VODONIK GLAVNI PRAVCI ISTRAŽIVANJA U EVROPSKOJ UNIJI M. Adžić, V. Fotev, A. Milivojević, V. Adžić Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.ANALIZA STANJA MAGISTRALNOG GASOVODA MG-01 KIKINDA PANČEVO NAKON ISPITIVANJA INTELIGENTNIM KRACEROM SA ASPEKTA UTICAJA KATODNE ZAŠTITE Željko Ratković, dipl.ing.el.


2019, No.11. ȣ Σ ȣ 2025. Σȣ 2030. ŊŌ Σ 2. ȣ Σ ȣ 2025. Σȣ 2030. - 3. ӎ ȣ ŀ ʔ , ., -ѓ , . Ȏ, ()


2014, No.4e ao oooo ea O؎EE OTAE TOOTE AMOTOOMEOA A AOOOM TEM JE JEMA TAJA EOOO OTA OEO OM AOM - - -


| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35