Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаИсторијат


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Историјат

Међународна гасна унија (МГУ) примила је у своје чланство СФР Југославију 1954. године.. Југославију је претстављала Привредна комора, која је када се указивала потреба обавештавала заинтересована предузећа о активностима МГУ и нашим потребама. Рушењем СФР Југославије и увођењем блокаде међународне заједнице прекинуто је чланство у МГУ. Група инжењера, желећи контакте са светом, обратила се МГУ и добила информацију да би, уколико се организује као удружење за гас наше земље, били примљени у МГУ, односно да се континуитет старе Југославије неће ни прекидати. Да би се та активност могла да оствари била је неопходна подршка, свакако, најмоћније организације у гасном сектору, Нафтне индустрије Србије.

Ту групу инжењера, којој је огромну подршку и помоћ дао Милан Младеновић, у то време помоћник генералног директора НИС-а, а тиме и НИС-а у целини, сачињавали су:

  • Предраг Јовановић, Савезни завод за стандардизацију, Београд,


  • Бранислав Ађански, НИС Гас - Нови Сад


  • Војислав Вулетић, НИС - Енергогас, Београд.


  • Радомир Јестровић, Енерго-монтекс, Београд,


  • Радивоје Милојевић, Савезно министарство за привреду, Београд,


  • Милојко Обућина, Институт Михајло Пупин, Београд,


  • Александар Гајић, Машински факултет, Београд.На Оснивачкој скупштини, која је одржана 4. фебруара 1993. године изабрани су први органи Удружења за гас: Председник Скупштине, Надзорни одбор и Управни одбор Удружења.