Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2010, No.1

 

 

 

Часопис ГАС

2004, No.4


Наслови

  • Реч главног и одговорног уредника
  • Проф. Др ненад Ђајић, др Миодраг Месаровић Когенерација електричне и топлотне енергије - шанса за рационалније коришћење природног гаса у србији
  • Марија Живковић, Дејан Ивезић Еколошко-економски ефекти примене когенерационих постројења са природним гасом
  • М.Аџић, А.Миливојевић, Ж.Терзић, В.Фотев Утицај присуства цо2 у гасовитом гориву на рад атмосферских горионика
  • Мр Александар Петровић, проф. Др ђорђе Башић Дистрибуција природног гаса у Војводини - стање и могући правци развоја
  • << Назад на листу свих часописа