Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

1999, No.1


Наслови

 • Душан Узелац, Слободан Ташин, Прорачун подешавања параметара дволинијске гасне станице
 • Драган Лалић Чистачи цевовода
 • Петар М. Ристић, Сршан Бошан Симултано одређивање влажности природног гаса помоћу електричних хигрометара
 • Војислав Вулетић Гасификација угља у Југославији
 • Бошко Јеремић Дехидрација природног гаса поступком апсорпције помоћу триеилен-гликола
 • Драган Дринчић, Уија Јанковић, Драган Марковић, Влада Милошевић Уређаји за индустрију гаса из заједничког развојног програма ЛОЛА института и НИС Енергогаса
 • Информације
 • Нове књиге

 • 1997, No.2


  Наслови

 • Никола Павловић, Ефекти примене кисеоника у кадним пећима за топљење фрите
 • Синиша Дробњак, Течни азот у ланцу хлађења
 • Братислав Рисимовић, Могуће примене азота у хемијској индустрији
 • Синиша Дробњак, Небојша Пантић, Неутрализација алкалних отпадних вода угљендиоксидом
 • Братислав Рисимовић, Александар Новчић, Замрзавање садржаја погонских цевовода
 • Срђан Чимбуровић, Владимир Стевановић, Брзи испаривачи за криогене течности
 • СТАНДАРДИ

 • 1997, No.1


  Наслови

 • Милош Кубуровић, Миленко Каран, Бранко Марковић, Примена гасовитог горива у сушарама
 • Владимир Стевановић, Софтвер за вишенаменски симулатор гасоводних мрежа
 • Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Душан Даниловић, Карактеристике потреба у гасу и методе њиховог утврђивања
 • Слободан Ћирић, Бошко Јеремић, Предвиђање нивоа буке која се ствара при проласку природног гаса кроз регулаторе притиска, вентиле и славине
 • Братислав В. Рисимовић, Примена техничких гасова у термичкој обради метала
 • Татјана Секис, Економски аспекти актуелних кретања на светском тржишту природног гаса са проценама за наредне три године

 • 1996, No.2


  Наслови

 • Милан Радовановић, Ненад Јеринић, Драгослава Стоји-љковић, Процена могућности коришћења природног гаса као моторног горива у нас са гледишта гаса
 • Станислав Пејовић, Снабдевање возила природним гасом
 • Душан Гајић, Миодраг Исаков, Методологија прорачуна пада притиска у челичним и бакарним цевима уну- трашњих гасних инсталација ниског притиска
 • Бошко Јеремић, Јоуле-Тхомсонов ефекат и његов утицај на транспорт природног гаса
 • Драган Петровић, Избор параметара рада оператера пнеуматског уређаја за затварање запорних органа на блок станицама гасовода помоћу софтверског пакета ТГНЕТ
 • Драган Кукољ, Владимир Ковачевић, Вера Бајовић, Гор- дана Бојковић, Мирослава Берко, Анализа могућно- сти примене вештачких неуронских мрежа у дијагно- стици гасоводних система
 • Вера Бајовић, Гордана Бојковић, Владимир Ковачевић, Развој система за дијагностику неконтролисаног исти- цања гаса у гасоводној мрежи сиромашној мерењима
 • Мартин Ђовчош, Примарна превентивна заштита од пожара и експлозија при коришћењу природног и течног нафт- ноггаса
 • Мерења
 • Војислав Вулетић, Испитивање компресора

 • 1996, No.1


  Наслови

 • Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић, Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље
 • Вицко Житко, Сеизмика у истраживању нафте и гаса
 • Војислав Вулетић, Истраживање утицаја дужине магистрал- ног гасовода на прелазне процесе
 • Слободан Цирић, Силе и напони који се јављајн у гасово- дима у току монтаже
 • Душан Гајић, Миодраг Исаков, Приказ централних по- стројења за производњу мешавине ваздух - течни нафтни гас као алтернативног или допунског горива природном гасу
 • Михајло Тешевић, Драган Марковић, Интегрално ко- ришћење гасоводне и вишенаменске кабловске мреже у Јагодини
 • Милош Кубуровић, Александар Јововић, Александар Пе- тров, Миленко Каран, Елементи заштите животне сре- дине у области производње, транспорта, складиштења и потрошње гасова
 • Горан Јанкес, Производња гаса из угља
 • Прикази
 • Татјана Секис, Економски аспекти актуелних кретања на тржишту природног гаса у земљама Европске уније
 • Слободан Ћирић, Ново постројење за когенерацију
 • Нове књиге

 • | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35