Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаAктуелности


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Aктуелности

1/1/2021 - Пуштена у експлоатацију деоница Турског тока кроз Србију
Кoмeрaциjaлнo oтвaрaњe гaсoвoдa кojи крoз Србиjу прoлaзи oд бугaрскe дo мaђaрскe грaницe обављено је...

1/10/2021 - Водоник као гориво
Све већа емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште, а која је последица коришћења фосилних...