Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2010, No.1


Наслови

•Реч главног и одговорног уредника •DIJAGRAMSKE METODE PROCENE ZAMENLJIVOSTI PRIRODNIH GASOVA •GASNA PRIVREDA U STRATEGIJI PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE •ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ УПОТРЕБЕ ПРИРОДНОГ ГАСА У ГРАДОВИМА •POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI U DIMNIM GASOVIMA TERMOELEKTRANA -Информације -Вести -Коментари -Публикације


2009, No.4


Наслови

•Реч главног и одговорног уредника •Еколошки аспекти супституције горива у региону источне Европе. •Јужни ток и енерегетска безбедност Европе. •Пнеуматско-акумулациона термоелектрана на природни гас. •Пројектовање гасне дистрибутивне мреже прстенастог типа обједињеном методом чворова и прстенова -Информације -Вести -Коментари -Публикације


2009, No.1


Наслови

•Реч главног и одговорног уредника •О отпорима протоку гаса у цевима •Депонијски гас: Настајање, особине, утицај на климатске промене •Студија међународне гасне Уније о развоју гасне привреде до 2030. године -Информације -Вести -Коментари -Публикације


2008, No.4


Наслови

•Реч главног и одговорног уредника •Историја примене гаса у свету и код нас


2004, No.4


Наслови

  • Реч главног и одговорног уредника
  • Проф. Др ненад Ђајић, др Миодраг Месаровић Когенерација електричне и топлотне енергије - шанса за рационалније коришћење природног гаса у србији
  • Марија Живковић, Дејан Ивезић Еколошко-економски ефекти примене когенерационих постројења са природним гасом
  • М.Аџић, А.Миливојевић, Ж.Терзић, В.Фотев Утицај присуства цо2 у гасовитом гориву на рад атмосферских горионика
  • Мр Александар Петровић, проф. Др ђорђе Башић Дистрибуција природног гаса у Војводини - стање и могући правци развоја

  • | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35