Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

1996, No.1


Наслови

 • Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић, Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље
 • Вицко Житко, Сеизмика у истраживању нафте и гаса
 • Војислав Вулетић, Истраживање утицаја дужине магистрал- ног гасовода на прелазне процесе
 • Слободан Цирић, Силе и напони који се јављајн у гасово- дима у току монтаже
 • Душан Гајић, Миодраг Исаков, Приказ централних по- стројења за производњу мешавине ваздух - течни нафтни гас као алтернативног или допунског горива природном гасу
 • Михајло Тешевић, Драган Марковић, Интегрално ко- ришћење гасоводне и вишенаменске кабловске мреже у Јагодини
 • Милош Кубуровић, Александар Јововић, Александар Пе- тров, Миленко Каран, Елементи заштите животне сре- дине у области производње, транспорта, складиштења и потрошње гасова
 • Горан Јанкес, Производња гаса из угља
 • Прикази
 • Татјана Секис, Економски аспекти актуелних кретања на тржишту природног гаса у земљама Европске уније
 • Слободан Ћирић, Ново постројење за когенерацију
 • Нове књиге
 • << Назад на листу свих часописа