Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2004, No.1


Наслови

 • Реч главног и одговорног уредника
 • Енергетски, економски и еколошки аспектипримене гасних мотора за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије
 • Прилог дефинисању метанског броја природноггаса
 • Могућност развоја мреже кућних компресорских станиц а у оквиру постојећегипланираног дистрибутивног гасоводног система
 • Предност и примене фиберглас цеви
 • Информације

 • 2003, No.4


  Наслови

 • Уводник
 • Примена природног гаса за грејање уз производњу електричне енергије
 • Експериментално истраживање ефекта неких утицајних параметара на емисију цоиноx атмосферског гасног горионика
 • Примена гасних турбина у системима за централизовано снабдевање топлотом
 • Специфична потрошња природног гаса у домаћинствима у нашим условима
 • Европска класификација гасних апарата на врсте
 • Информације

 • 2003, No.2-3


  Наслови

 • Небојша Н. Лемајић, дипл. инж. руд., Милан В. Весић, дипл. иртж. руд., Ивица М. Бркић, дипл. инж. руд., Драган Г. Јовичић, дипл. инж. руд. Рационализација експлоатације гаса гасних лежишта прикрају експлоатационог века
 • Др Зоран Николић, др Мишо Солеша, др Ненад Ђајић, др Божидар Прстојевић Допринос интелигентног преносног рачунарског система у дефинисању утицаја природног гаса на производњу нафте путем дубинских пумпи
 • Петар М. Ристић, дипл. физ. хем. Особености метрологије влажног природног гаса у нис-нафтагасу
 • Станиша Мартиновић, Петар Трифуновић, Дарко Поповицки Процена резервитипичних гасних лежишта у делтиреке нигер
 • Цветковић Синиша, Радовановић Славица, Душан Јовичић Примена информационих технологија у транспортуидистрибуцијиприродног гаса
 • Др Душан Узелац, Зоран Савовић, дипл. инж. Избор сигурносних уређаја на гасним станицама
 • Маца Радујков, Бранислав Кукич, шпиро Ерцег Интеркомпарација овлашћених лабо- раторија са уређајем са звоном

 • 2003, No.1


  Наслови

 • Уводник
 • Комбиновани систем производн је за решавање проблема акумулације течне фазе у гасним бушотинама
 • Стање и перспектива производње и потрошње гаса на подручју подунавља
 • Испитивање могућности примене гасне турбине за комбиновану производњу топлотне и електрићне енергије у топлани церак у току грејне сезоне
 • Тржиште гас а у европи
 • Информације

 • 2002, No.4


  Наслови

 • Уводник
 • Основи технологије сагоревања у керамичкој порозној средини
 • Одређивање присуства полицикличних ароматичних угљоводоника у различитим узорцимаиз животне средине као последица сагоревања фосилних горива
 • Еколошки ефектипримене природног гаса за комбиновану производњу електричне енергије итоплоте
 • Испитивање енергетске ефикасности гасних котлова за домаћинства
 • Законска итехничке регулативе у гасном сектору земаља југоисточне европе

 • | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35