Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

1996, No.2


Наслови

 • Милан Радовановић, Ненад Јеринић, Драгослава Стоји-љковић, Процена могућности коришћења природног гаса као моторног горива у нас са гледишта гаса
 • Станислав Пејовић, Снабдевање возила природним гасом
 • Душан Гајић, Миодраг Исаков, Методологија прорачуна пада притиска у челичним и бакарним цевима уну- трашњих гасних инсталација ниског притиска
 • Бошко Јеремић, Јоуле-Тхомсонов ефекат и његов утицај на транспорт природног гаса
 • Драган Петровић, Избор параметара рада оператера пнеуматског уређаја за затварање запорних органа на блок станицама гасовода помоћу софтверског пакета ТГНЕТ
 • Драган Кукољ, Владимир Ковачевић, Вера Бајовић, Гор- дана Бојковић, Мирослава Берко, Анализа могућно- сти примене вештачких неуронских мрежа у дијагно- стици гасоводних система
 • Вера Бајовић, Гордана Бојковић, Владимир Ковачевић, Развој система за дијагностику неконтролисаног исти- цања гаса у гасоводној мрежи сиромашној мерењима
 • Мартин Ђовчош, Примарна превентивна заштита од пожара и експлозија при коришћењу природног и течног нафт- ноггаса
 • Мерења
 • Војислав Вулетић, Испитивање компресора
 • << Назад на листу свих часописа