Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2010, No.1

 

 

 

Часопис ГАС

2003, No.2-3


Наслови

  • Небојша Н. Лемајић, дипл. инж. руд., Милан В. Весић, дипл. иртж. руд., Ивица М. Бркић, дипл. инж. руд., Драган Г. Јовичић, дипл. инж. руд. Рационализација експлоатације гаса гасних лежишта прикрају експлоатационог века
  • Др Зоран Николић, др Мишо Солеша, др Ненад Ђајић, др Божидар Прстојевић Допринос интелигентног преносног рачунарског система у дефинисању утицаја природног гаса на производњу нафте путем дубинских пумпи
  • Петар М. Ристић, дипл. физ. хем. Особености метрологије влажног природног гаса у нис-нафтагасу
  • Станиша Мартиновић, Петар Трифуновић, Дарко Поповицки Процена резервитипичних гасних лежишта у делтиреке нигер
  • Цветковић Синиша, Радовановић Славица, Душан Јовичић Примена информационих технологија у транспортуидистрибуцијиприродног гаса
  • Др Душан Узелац, Зоран Савовић, дипл. инж. Избор сигурносних уређаја на гасним станицама
  • Маца Радујков, Бранислав Кукич, шпиро Ерцег Интеркомпарација овлашћених лабо- раторија са уређајем са звоном
  • << Назад на листу свих часописа