Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2010, No.1

 

 

 

Часопис ГАС

2002, No.4


Наслови

  • Уводник
  • Основи технологије сагоревања у керамичкој порозној средини
  • Одређивање присуства полицикличних ароматичних угљоводоника у различитим узорцимаиз животне средине као последица сагоревања фосилних горива
  • Еколошки ефектипримене природног гаса за комбиновану производњу електричне енергије итоплоте
  • Испитивање енергетске ефикасности гасних котлова за домаћинства
  • Законска итехничке регулативе у гасном сектору земаља југоисточне европе
  • << Назад на листу свих часописа