Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

СТУДИЈА О ПИЛОТ ПОСТРОЈЕЊУ ГРАДСКИХ АУТОБУСА НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС

Поред познатих предности природног гаса у низу области термотехнике, процесне технике, термоенергетике и др. (потпуније сагоревање, минимални коефицијент вишка ваздуха у односу на било које гориво, ''чистији'' продукти сагоревања, мања количина баласта, висока топлотна моћ, нема чађи и пепела, са њим се лако управља и тд.) природни гас постаје све атрактивније гориво и за погон моторних возила, посебно због високе отпорности према детонативном сагоревању. Опредељења многих земаља света за природни гас као гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем могу да се сврстају у три групе: - велике резерве гаса - решавање проблема аерозагађења - смањење зависности од нафте, а заједничко опредељење свих њих је у знатно нижој цени погонског горива када је реч о природном гасу у компримованом стању (КПГ) . Примена природног гаса као погонског горива за аутобусе у градском и приградском саобраћају веома је распростањена у целом свету, као и у Европи. У многим европским градовима чак до половине градских аутобуса користи КПГ као погонско гориво. Чак и градови у мање развијеним европским земљама увелико прелазе на употребу аутобуса са погоном на природни гас. Истраживања су показала да је стратешко опредељење ка коришћењу природног гаса, као погонског горива за моторна возила, мора да се решава на највишем државном нивоу, јер она треба глобално да сагледа и определи финалну потрошњу свих видова енергије. Наша земља је енергетски сиромашна и зависи од увоза најквалитетнијих фосилних горива. Из тог разлога мора да нађе најрационалније начине за коришћење примарних видова енергије како би зависност од увоза била што мања.

 

 

<< Повратак на листу појеката