Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

МОДУЛ ГАСНА ПРИВРЕДА, Програм остваривања Стратегије енергетике Републике Србије

Основна премиса при избору циљева, утврђивању приоритета и одговарајућих инструмената, заснована је на политичком опредељењу земље за рационално усклађивање развоја целине енергетике са привредно-економским развојем земље и њеном укључивању у европске интеграције. Ради остваривања промовисаних циљева енергетске политике и реализације приоритетних праваца Стратегије, овим документом се предлаже и динамика доношења одговарајућих инструмената, како би све укупне промене у енергетским делатностима биле остварене у сагласности са одговарајућим политичким, социо-економским, енергетским и еколошким опредељењима земље. Због познатих околности у протеклом периоду, Србија је управо пример земље, која ради достизања вишег нивоа социо-економског развоја, мора у краткорочном периоду да усклади не само развој енергетике са привредно економским развојем већ и развој енергетских производних сектора са секторима потрошње енергије. Енергетска проблематика Србије, образложена у Стратегији уважавала је потребу ''препознавања'' специфичних ограничења и њиховог усклађивања са дугорочним развојним циљевима националне економије, индустрије и других сектора Србије. Тако је у будућој структури потрошње енергената предвиђен приметни пораст учешћа природног гаса (са 20 на 24%) и поступно смањивање учешћа електричне енергије са (са 29.5 на 28%). сагласно наведеном опредељењу, са високом просечном стопом раста потрошње природног гаса (од 3.8 % по динамичној варијанти, односно 3.0% по успореној варијанти), предвиђено је покриће нових потреба у сектору домаћинства за обављање топлотних енергетских услуга (припрема санитарне топле воде, хране и загревање простора), у оквиру приоритета рационалне употребе квалитетних енергената, пре свега на планском смањивању употребе електричне енергије за топлотне енергетске услуге.

 

 

<< Повратак на листу појеката