Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ИНВЕСТИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ’’ЈУГОРОСГАЗ’’ а.д. ЗА ПРИМЕНУ КОМПРИМОВАНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА У ’’ЈУГОПРЕВОЗ’’ а.д. КРУШЕВАЦ

Примена компримованог природног гаса као алтернативног горива дериватима нафте за погон моторних возила, а нарочито аутобуса који се користе у јавном градском превозу и који су веома велики загађивачи, у свету је увелико у примени. Код нас у Србији је у зачетку и оваква иницијатива ''Југоросгаз-а'', да се са коришћењем КПГ у јавном градском и приградском превозу у Крушевцу, као пилот програму, је веома значајна. Смањиће се велика емисија штетних гасова из мотора који сагоревају деривате нафте, биће уштеђена материјална средства која се користе за набавку горива, продужиће се век трајања мотора који користе КПГ а истовремено, када се у Србији масовно буде прешло на његово коришћење повећаће се потрошња природног гаса што је технички, економски и еколошки пожељно.

 

 

<< Повратак на листу појеката