Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Истраживања производње водоника као енергента будућности

По многим аналитичарима деветнаести век је био век угља, двадесети век нафте, двадесет први век природног гаса а да ће двадесет други бити век водоника. Из тог разлога тражење разних могућности добијања водоника је задатак ових истраживања. Дакле, вoдoник је пeрспeктивнo гoриво, jeр je гoривo сa нajвeћoм тoплoтнoм мoћи, и нajмaњим негативним утицajeм нa живoтну срeдину. Производња водоника разлагањем ваздуха, или електролизом воде релативно је једноставна али скупа и није конкурентна конвенционалним горивима. Из тог разлога траже се начини добијања водоника који могу да буду конкурентни. Неке компаније у свету развиле су поступке за производњу водоника са депонија, из медицинског или животињског отпада. Поступком се разлаже отпад на водоник као гориво и друге еколошки нешкодљиве производе. У Србији, која је велики корисник фосилних горива за производњу електричне енергије, почињу истраживања производње водоника из отпада. Ова истраживања одредиће који је начин производње водоника у Србији најповољнији са прихватљивом ценом производње као и са решењем техничких проблема складиштења, транспорта, примене и безбедности.

 

 

<< Повратак на листу појеката