Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Студија гасификације широке потрошње у десет градова у Србији

СТУДИЈА ГАСИФИКАЦИЈЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ Ариља, Баточине, Варварина, Деспотовца, Ивањице, Лучана, Петровца на Млави, Сталаћа, Тополе и Ћићевца Сагласно Закону о енергетици и Стратегији дугорочног развоја енергетике Републике Србије усвојени су основни циљеви нове енергетске политике и утврђени приоритетни правци развоја у енергетским секторима. Повећање коришћења природног гаса окарактерисан је као важан стратешки правац развоја енергетике Републике Србије, тако да је и сачињен ''Национални акциони план за гасификацију на територији Републике Србије'' који је усвојила Влада, а Министарство за рударство и енергетику Републике Србије, НИС – ''Енергогас'' и општине и градови Србије потписали су Споразум о сарадњи о спровођењу активности на реализацији гасификације на територији Републике. Валоризација коришћења природног гаса највећа је у сектору широке потрошње, а његово коришћење у централном делу Републике до сада веома слабо развијено. Израдом ове Студије желело се да се сагледају реалне могућности снабдевања сектора широке потрошње у градовима у Републици где је удаљеност од магистралних и разводних гасовода релативно велика а број потенцијалних корисника у градовима мали. Такође, за реализовање програма гасификације у тим општинама и градовима треба обезбедити значајна инвестициона улагања. Студија треба да да одговор о релативној висини улагања и потребној партиципацији корисника у тим градовима како би се програм гасификације реализовао. Одабрани градови су пример велике удаљености од постојеће гасоводне мреже у Републици и релативно малог броја потенцијалних корисника. Пошло се од тога, да ако за те градове резултати анализе могућности гасификације сектора широке потрошње буду повољни, свакако да ће онда за друге градове у којима је већ, например, изграђена градска мрежа за индустријске потрошаче реализација програма гасификације бити знатно лакша. На тај би се начин показало да је повећање коришћења природног гаса у Републици оправдано уврштен у стратешки правац развоја енергетике Републике Србије. Технички део Студије раде еминентни стручњаци, чланови Удружења за гас, а еконмски део Економски Институт из Београда. Студија се налази у завршној фази обраде и очекујемо да ће до краја новембра ове године бити предата Инвеститору, ''Србијагасу''.

 

 

<< Повратак на листу појеката