Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Оправданост увођења природног гаса у јавни саобраћај Новог Сада

У градском саобраћају Новог Сада користи се 200 градских аутобуса који се погоне нафтом и од којих сваки годишње прелази око 60.000 км. Изградња компресорске станице за пуњење аутобуса компримованим природним гасом и прелазак на коришћење овог алтернативног горива Градском саобраћајном предузећу донео би уштеду од 212 милиона динара годишње само на разлици у цени горива. Поред тога емисија штетних материја у граду од градског саобраћаја применом природног гаса била би мање за 1970 тона у односу на нафту. Такође, при експлоатацији возила погоњених природним гасом век трајања моторног уља повећава се за 100%, ниво буке је мањи за 10% а погонска спремност возила, нарочито у зимском периоду у поређењу са нафтом, апсолутно већа.

 

 

<< Повратак на листу појеката