Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Студија и идејни пројекат оправданости гасификације града Пожаревца и подручја Стига и Кучева

Истраживања нафте и гаса на подручју Стига дали су позитивне резултате тако да се пронађена нафта експлоатише и прерађује у нашој рафинерији. Природни гас, који је такође пронађен, није у могућности да се експлоатише, јер не постоји гасоводна инфраструктура, тако да се користи само за локалне потребе предузећа које врши истраживања ''Југопетрол-нафта''. Истраживања у Студији показала су да је за подручје Пожаревца, Стига а нарочито Кучева које у својој индустријској производњи има кречану, која ради за потребе жељезаре у Смедереву са посебним захтевом за квалитет креча, природни гас не само из локалне производње већ и из гасоводног система Србије потребан.

 

 

<< Повратак на листу појеката