Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаВажнији пројекти - приказ пројекта


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Важнији пројекти - приказ пројекта

Могућности примене природног гаса у саобраћају у Србији – Студија

Истраживање могућности примене природног гаса у саобраћају у Србији рађена је за потребе НИС-а, као и за заинтересоване кориснике овог еколошки и економски најквалитетнијег алтернативног горива.
Истраживања су обрадила укупну проблематику примене природног гаса за погон моторних возила, како возила која се користе у саобраћају ( путничка, аутобуси, теретна, доставна), тако и радних возила која се користе у различитим привредним гранама (пре свега у пољопривреди). На основу резултата ових истраживања могућности примене природног гаса у саобраћају у Србији направљен је први аутобус за градски саобраћај IK 104 CNG, производње предузећа ''Икарбус'', Београд.

 

 

<< Повратак на листу појеката