?
    ?border="0"

-
 ><

-

2020, No.2

 

 

 

-

 
Σ -

U Srbiji se širi postojeća gasna mreža stalnim priključivanjem novih potrošača, a paralelno se odvija izgradnja gasovodnog sistema za južnu Srbiju. Svaki novi potrošač mora posedovati mernu-regulacionu stanicu koja predstavlja jedan od najvažnijih segmenata gasovodnog sistema. Pravilnim dimenzionisanjem stanice I pravilnim izborom njenihn segmenata obezbedjuje se stabilno, bezbedno snabdevanje potrošača prirodnim gasom.

<<