Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаИздавачка делатност - приказ књиге


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Издавачка делатност - приказ књиге

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИМЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА

Све веће потребе за енергијом, као и значајне промене које су се десиле и дешавају се на светском тржишту енергије и све већи утицај производње и потрошње енергије на животну средину, допринели су да се данас енергетика разматра глобално због своје међузависности. Књига представља користан стручан материјал који је, у овом облику, редак на нашем техничком простору, јер природни гас код нас није довољно проучаван и користе се, у већем броју случајева, само инострана искуства и литература. Књига може да служи и као приручник који могу да користе стручњаци разних профила који се баве истраживањима, пројектовањем, градњом, експлоатацијом, управљањем и одржавањем постројења која користе природни гас као сировину или као енергент. Такође, књига може да послужи као материјал за припрему полагања одређених испита кандидатима који желе своја знања да прошире као и да добију одређене сертификате и потврде за своја знања сходно законима.

<< Назад на листу свих издања