Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаИздавачка делатност - приказ књиге


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Издавачка делатност - приказ књиге

 
Монографија ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА

Извод из рецензије:

Монографија Дистрибуција природног гаса аутора Проф.др. Божидара Прстојевића, Проф.др.Ненада Ђајића и др. Војислава Вулетића представља једну ширу савремену синтезу технологије коришћења природног гаса у једанајест поглавља:

 • Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље,
 • Физичко-хемијске карактеристике природног гаса,
 • Анализа потрошача и дефинисање основних параметара потреба за гасом,
 • Основни принципи дистрибуције природног гаса,
 • Принципи прорачуна дистрибутивних мрежа,
 • Градња гасовода,
 • Мерно-регулационе станице,
 • Одржавање,
 • Кућни прикључци,
 • Складишта природног гаса и
 • Прилози на укупно 440 страна и са 117 цитираних референци.

  Поглавље 1. обухвата значај природног гаса у енергетици као и преглед резерви природног гаса у свету и нашој земљи. У другом поглављу дате су хемијске и физичке карактеристике гаса релевантне за прорачун примене, транспорта, мерења и регулисања. Поглавље 3. се пре свега односи на одређивање норматива у секторима широке потрошње, избор приоритета, а такође даје динамику развоја дистрибуције гаса у нашим градовима. У поглављу 4. приказани су системи дистрибуције гаса, типови као и конципирање дистрибутивних система и методологија избора трасе гасовода. Поглавље 5. третира идејно решење и хидраулични прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Елементи гасовода, цевни системи, челични и полиетиленски, извођење радова, испитивање цевовода као и технички преглед дистрибутивне мреже дати су ну нпоглављу 6. Елементи мернорегулационих станица дати су у поглављу 7. Поглавље 8. се односи на одржавање дистрибутивних гасовода, мернорегулационих станица као и мере сигурности и заштите. У поглављу 9. приказани су кућни прикључци, технички услови, стандарди а обрађена је и микрокогенерација у зградама. Складиштење природног гаса је дато у поглављу 10, док је у прилозима дат низ корисних табела, номограма и дијаграма. На крају сваког поглавља у коме то има смисла дато је више илустративних рачунских примера што књизи даје посебанквалитет. Књига је дата врло систематски, лако уочљивим стилом и садржи практично све што је потребно инжењеру у гасној привреди. Важно је нагласити да је књига пресек тренутног стања технологије природног гаса у свету што значи да ће бити актуелна у дужем периоду. Такође, треба истаћи да у нас постоји недостатак литературе у овој области те је појава ове књиге значајан допринос обогаћењу стручне литературе.
 • << Назад на листу свих издања