Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаИздавачка делатност - приказ књиге


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Издавачка делатност - приказ књиге

 
Периодични преглед унутрашњих гасних инсталација

Део гасне технике иза мерно-регулационе станице, који представља унутрашња гаснa инсталацијa и бави се сагоревањем природног гаса у енергетским ложиштима, није прецизније и детаљније третиран у нашој законској регулативи. Уочавајући ове недостатке у току вишегодишње праксе, аутор је успео да наведене недостатке објасни овом публикацијом. Тиме је аутор део свог дугогодишњег искуства и знања стаченог током година рада у гасној техници, учинио доступним многобројним корисницима гасних инсталација. Значај унутрашње гасне инсталације и њеног одржавања, аутор указује да се одржавање гасне инсталације не своди на њен перидични преглед, већ да одржавање обухвата све послове коjи се врше у редовном одржавању током целе године. Послови периодичног прегледа нису ни радови на сервисирању и поправци опреме унутрашње гасне инсталације, већ представљају утврђивање стања функционалне и укупне исправности на дан прегледа. То стање је последица коришћења и целокупног одржавања инсталације на основу чега се врши корекција или потврђивање затечених параметра.

<< Назад на листу свих издања