Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2000, No.3


Наслови

  • Концепт програмског пакета »хамлет« - интелигентног обсервера стања гасоводне мреже
  • Моделирање времена одзива вентила, оцена сагласностимоделаирезултата експеримента
  • В Утицај запреминских удела со3 иводене паре у димним гасовима на температуру кондензације усистему со3-х2о-х2со4
  • Могућност мерења масеног протока природног гаса са критичном вентури млазницом
  • Клизишта - један од елемената избора трасе гасовода
  • << Назад на листу свих часописа