Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2000, No.1-2


Наслови

  • Проф. др. Ненад Дјајић, дипл. инг. маш., др Војислав Вулетић, дипл. инг. маш., проф. др. Боиидар Прстојевић, дипл. инг. руд. гасна привреда југославије од предвидјања у "стратегији" до данашњих остварења
  • Д. Обреновић, С. Мартиновић, П. Станчетић Примена неутронског каротажа у праћењу засићења гасом у лежиштима угљоводоника
  • Мирослав Савичић, Сланиша Мартиновић & Борко Узелац Примена електрофацијалне анализе у Истраживањима колектора засићених гасом
  • Др Ренато Бизјак, др Владимир Митровић, мр Бранко Лековић Миграција гасаиз формација са високим притисцмаитемпературама током технолошког процесаизраде канала бушотина
  • Мр Бранко Лековић, дипл. инг. руд. Татјана Димитријевић, дипл. инг. руд., Пелар Ћукаловић, дипл. инг. руд. Душан Јаначковић, дипл. инг. руд. Фазне трансформације у гасокондензатним лежиштима припромени притисакаитемпература
  • Владимир Митровић, Весна Каровић Маричић, Ренато Бизјак, Јелка Ступар ФЕНОМЕН КАПИЛАРНЕ КОНДЕНЗАЦИЈЕ У УСЛОВИМА ГАСОКОНДЕНЗАТНИХ ЛЕЖИШТА
  • Петар М. Ристић, Милан В. Весић, Ивица М. Бркић Ефикасност зеолита примењеног за сушење природног гаса у нис нафтагас-у за одвајање угљендиоксида
  • С. Бајц Просторниплан подручја инфраструктурног коридора ниш - бјр македонија иразвој гасоводног система
  • << Назад на листу свих часописа