Контакт
Како постати члан?
Шта је удружење за гас?border="0"ЦиљевиПрограмски задациОрганизацијаИсторијатКодексАктуелности

НасловнаЧасопис ГАС


Међународна сарадња

Часопис >ГАС<

Научно-стручни скупови

Издавачка деланост

Важнији пројекти

2020, No.2

 

 

 

Часопис ГАС

2002, No.2-3


Наслови

  • Проф. Др Ненад Ђајић, др Војислав Вулетић, Марија Јовић гасна привреда за одрживи развој света
  • Биљана Ћурчић, дипл. Инг. Сарадња ср југославије са ун/еце у Области гаса Gas
  • Мр Бранко Лековић, др Ренато Бизјак, др Владимир Митровић, Татјана Малбашић појаве хидрата гаса у природи
  • Милева Цветковић дипл.инж. Руд., др Бозидар Прстојевић дипл.инж. Руд., мр Слободан Вучић дипл.инж. Геолог потребе имогућности изградње подземног складишта гаса у систему енергогас-а
  • Борис Гушић Прилагођавање технологије транспорта на гасоводном систему нис-гас-а за оствартвање услова за испитивањеинтегритета (маwп) магистралних гасовода интелигентним уређајем
  • Драгана Јоцић, дипл. Инж. Нафтног руд. Примена савремених технологија код израде пројеката гасоводних мрежа за снабдевање потрошача природним гасом
  • << Назад на листу свих часописа