Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Скупштине и сачињавају га девет чланова које бира Скупштина. Председника и заменика председника Управног одбора бира Управни одбор већином гласова свих чланова на конститутивној седници.

 

Председник Управног одбора:

Светомир Милинковић

ел.инж.
Енерго-систем
Нови Сад, Народног фронта 1
E-mail: energosistemns@ptt.yu

 

Заменик Председника Управног одбора:

Проф. др Ненад Ђајић

дипл.маш.инж.
Рударско-геолошки факултет
Београд, Ђушина 7
E-mail: djajic@rgf.bg.ac.yu

 

Члан:

Бојан Каћански

дипл.маш.инж.
Ј.П. СРБИЈАГАС
Нови Сад, Народног фронта 12
E-mail: bojan.kacanski@srbijagas.com

 

Члан:

Олга Антић-Миочиновић

дипл.маш.инж.
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Краља Милана 36
E-mail: olga.antic@mre.gov.rs

 

Члан:

Мирко Терзић

дипл.маш.инж.
ГАС ФЕРОМОНТ
Стара Пазова, Бранка Радичевћа 67
E-mail: sinisa.bezbradica@feromont.rs

 

члан:

Душан Дрчелић

маш.инж.
KRYOGAS
Beograd, Драгослава Срејовића 1б
E-mail: kryogas@eunet.rs

 

члан :

Јено Баронек

дипл.инж.
НИС-Блок Енергетика
Нови Сад, Булевар Народни фронт 12
E-mail: jeno.baronek@nis.eu

 

члан :

Весна Костовић

дипл.инж.
НИС-Блок Енергетика
Нови Сад, Булевар Народни фронт 12
E-mail: vesna.kostovic@nis.eu

 

Члан:

Радослав Милићевић
ДМ Инвест
Смедеревска Паланка, Краља Петра I 6
E-mail: dm invest@open.telekom.rs